14 กรกฎาคม 2564 หลักฐานใหม่เกี่ยวกับมนุษย์นีแอนเดอร์ทัล

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2139611

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีมนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยเกิททิงเงิน และสำนักงานด้านมรดกทางโบราณคดีโลเวอร์ แซกโซนี ในประเทศเยอรมนี รายงานเกี่ยวกับการศึกษางานแกะสลักกระดูกที่ค้นพบในถ้ำยูนิคอร์น ตั้งอยู่ในเทือกเขาฮาร์ซ ในประเทศเยอรมนี ซึ่งมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลเคยอาศัยอยู่เมื่อหลายหมื่นปีก่อน ทีมเผยว่า หลังการใช้วิธีการหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสีก็ระบุได้ว่า งานแกะสลักนี้มีอายุอย่างน้อย 51,000 ปี ก่อนการมาถึงของมนุษย์โฮโม เซเปียนส์ในยุโรปตอนกลางประมาณ 10,000 ปี การออกแบบงานแกะสลักดังกล่าวอาจดูเรียบง่าย แต่รูปแบบการบั้งที่แกะสลักไว้บนกระดูกกวางเมื่อกว่า 50,000 ปีที่แล้วชี้ให้เห็นว่า มนุษย์นีแอนเดอร์ทัลมีวัฒนธรรมทางศิลปะเป็นของตนเองก่อนที่มนุษย์โฮโม เซเปียนส์จะมาถึงดินแดนแห่งนี้ ทีมนักโบราณคดีเผยว่า งานแกะสลักน่าจะเป็นการสื่อสารความคิด เรื่องราว ที่มีความหมายต่อกลุ่มของพวกเขา แต่ที่ไม่มีประโยชน์การใช้งานที่แน่ชัดหรือน่าจะไม่มีการใช้งานจริง ซึ่งการค้นพบนี้หมายความว่า มนุษย์นีแอนเดอร์ทัลอาจทิ้งมรดกที่ยั่งยืนกว่าไว้ให้ผู้คนรุ่นหลังได้ศึกษา