14 กรกฎาคม 2564 ทหารบุกจับไม้สักทองกลางป่าเขื่อนพลังน้ำผาบ่อง

ที่มา: https://www.komchadluek.net/news/crime/474272

เจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 เข้าควบคุม และตรวจสอบไม้สักทองขนาดใหญ่ในพื้นที่ หมู่ 12 ติดกับเขื่อนพลังน้ำผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ห่างจากทางหลวงหมายเลข 108 ประมาณ 4 กม. หลังได้รับการร้องเรียนว่า มีกลุ่มคนมีสีลักลอบตัดไม้สักทองนอกพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นจำนวนมาก และเบื้องต้นได้ข้อมูลว่า นำไม้สักทองออกนอกพื้นที่ไปส่งให้แก่นายทุนที่ จ.เชียงใหม่แล้ว 1 เที่ยว แหล่งข่าวในพื้นที่ ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอนระบุว่า มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อีกไม่ต่ำกว่า 2 หน่วยงาน ส่งคนงานเข้าไปตัดไม้สักทองบริเวณพื้นที่ป่า ใกล้กับเขื่อนพลังน้ำผาบ่อง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยอ้างว่า มี สค.1 แต่เมื่อชาวบ้านเข้าไปตรวจสอบ กลับพบกลุ่มคนมีสีกลุ่มดังกล่าวตัดไม้นอกเขตที่อ้างว่า มีเอกสารสิทธิ และแสดงหลักฐานเท็จตัดในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์แล้วลำเลียงออกนอกพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอนไปยัง จ.เชียงใหม่ โดยใช้เส้นทางสายแม่ฮ่องสอน-ปาย-เชียงใหม่ไปแล้ว 1 เที่ยว ซึ่งหากปล่อยให้มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวอีกต่อไป ไม้สักทองใน จ.แม่ฮ่องสอนคงจะไม่เหลือไว้ให้คนรุ่นหลังได้ใช้สอยเพื่อประโยชน์บนความถูกต้องตามกฎหมายอีกต่อไป กลุ่มคนมีสีดังกล่าวกระทำการในลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นมาแล้วหลายครั้ง โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย โดยก่อนหน้านั้นอ้างตัดไม้สักทองส่งให้นายในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ขณะที่ชาวบ้านนั่งมองกันตาปริบ ๆ จนครั้งนี้ชาวบ้านทนไม่ได้จึงร้องเรียนต่อหน่วยทหารเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ก่อนหน้านั้น ในพื้นที่ อ.ขุนยวม มีเหตุการณ์กลุ่มนายทุน อ้างคนมีสีเข้าไปลอบตัดไม้สักทองในพื้นที่บ้านหนองแห้ง หมู่ 9 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน และลำเลียงไม้ออกไปแล้วเช่นกัน จนร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงทราบว่า ดำเนินการเป็นขบวนการด้วยการลอบตัดไม้นอกพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิตามที่แจ้งต่อหน่วยงานรัฐ เพื่อขอตัดไม้เพื่อใช้สอยโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่เข้าไปรังวัด ไม่รับทราบเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ลักษณะการกระทำของกลุ่มดังกล่าว จะทำเรื่องขอตัดไม้ในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ และให้เจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้เข้ารังวัดและยืนยันว่าเป็นไม้ที่ตัดในพื้นที่ ที่มีเอกสารสิทธิ์จริง จากนั้นทำเรื่องขอใบเบิกทางในการลำเลียงไม้ส่งไปยัง จ.เชียงใหม่ แต่ในข้อเท็จจริง จะมีการดำเนินการนอกเหนือกรอบข้อระเบียบของกฎหมาย ด้วยการทำเอกสารเท็จยืนยันว่า ตัดในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์จริงและมีการร่วมมือทำเป็นกระบวนการระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้การลอบตัดไม้สักทองออกไปนอก จ.แม่ฮ่องสอน ไปเป็นจำนวนมาก และพบการกระทำในลักษณะดังกล่าวเริ่มทำในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา