14 กรกฎาคม 2563 มวลน้ำหลากสูงสุดผ่านพ้นจุดสำคัญของแม่น้ำแยงซีแล้ว

ที่มา:

https://mgronline.com/china/detail/9630000072039

สถิติของสำนักงานอุทกวิทยาระบุว่า สถานีฮั่นโข่ว นครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน มีระดับน้ำสูง ๒๘.๗๔ ม. เมื่อ ๑๗.๐๐ น. ของวันจันทร์ที่ ๑๓ ก.ค. ตามเวลาท้องถิ่น ต่ำกว่าระดับสูงสุดที่วัดได้ ๒๘.๗๗ ม. เมื่อ ๒๓.๐๐ น. ของวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ก.ค. ระดับน้ำสูงสุดครั้งนี้ถือว่าสูงที่สุดเป็นอันดับ ๔ ในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ปี ๑๘๖๕ โดยเป็นรองจากระดับน้ำเมื่อปี ๑๙๕๔ ๑๙๙๘ และ ๑๙๙๙ เฝิง เป่าเฟย วิศวกรประจำสำนักฯ กล่าวว่า การพยากรณ์ก่อนหน้านี้ระบุว่า ระดับน้ำจะขึ้นสูงสุดประมาณ ๒๙ ม. ในวันอังคารที่ ๑๔ ก.ค. อาจเปลี่ยนแปลงตามการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำบริเวณตอนบนของแม่น้ำแยงซี