13 เมษายน 2565 ฝุ่น PM2.5 พุ่ง จ.เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน

ที่มา : https://tna.mcot.net/environment-922718

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ซึ่งยังเกินค่ามาตรฐาน 21 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ จ.น่าน จ.ลำปาง จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.หนองคาย จ.เลย จ.อุดรธานี จ.นครพนม จ.สกลนคร จ.มุกดาหาร จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.ร้อยเอ็ด และจ.อุบลราชธานี

ส่วนผลการตรวจวัดรายภาคพบว่า

  • ภาคเหนือตรวจวัดได้ 32 – 94 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตรวจวัดได้ 46 – 111 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคกลางและตะวันตกตรวจวัดได้ 19 – 56 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออกตรวจวัดได้ 28 – 46 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคใต้ตรวจวัดได้ 14 – 31 มคก./ลบ.ม.
  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ตรวจวัดได้ 31 – 71 มคก./ลบ.ม.

ทั้งนี้หลายพื้นที่ในภาคเหนือมีค่าฝุ่น PM2.5 เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ จ. เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอนซึ่งอยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีพื้นที่ที่อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ 1 พื้นที่คือ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการสะสมของฝุ่น PM2.5 มาก 3 จังหวัดคือ หนองคาย 211 มคก./ลบ.ม. และอุดรธานี 208 มคก./ลบ.ม. และอุบลราชธานี 194 208 มคก./ลบ.ม.

Skip to content