13 เมษายน 2564 เอ็นจีโอจี้รัฐบาลอังกฤษ แบน “ขนสัตว์” จากจีน ยันหลักฐานทารุณสัตว์-มาตรฐานฟาร์มต่ำ

ที่มา : https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000035152

นักวิจัยจาก Humane Society International (HSI) ได้เก็บข้อมูลฟาร์มที่ขายซากสัตว์ป่าให้กับร้านอาหารในจีน ทั้งๆ ที่มีข้อสันนิษฐานว่า โรคระบาดมีสาเหตุมาจากตลาดค้าสัตว์ป่าในเมืองอู่ฮั่น และมีกฎหมายห้ามจำหน่ายและบริโภคอาหารจากสัตว์ป่าในช่วงการแพร่ของโรคระบาดโควิด-19 ภาพและวิดีโอที่ถูกถ่ายเก็บไว้ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 ในฟาร์ม 19 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน เป็นหลักฐานชิ้นดีที่ยืนยันว่า สัตว์หลายชนิดกำลังทนทุกข์ทรมาน เช่น การกักขังสุนัขจิ้งจอก และแรคคูนไว้ในกรงเดียวกันอย่างหนาแน่น และไม่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งยังมีภาพสลดใจของสัตว์ที่ถูกทรมานให้ตายอย่างช้า ๆ ด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าต่อหน้าสัตว์ตัวอื่น ๆ ที่กำลังจะเป็นคิวถัดไป

องค์กร HSI และมูลนิธิ British Animal Welfare พยายามผลักดันให้เกิดการยุติการนำเข้าผลิตภัณฑ์ขนสัตว์จากจีน โดยในปี 2562 สหราชอาณาจักรได้นำเข้าขนสัตว์จากหลายประเทศทั่วโลก มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 55 ล้านปอนด์ หรือเกือบ 2.4 พันล้านบาท โดยขนสัตว์มูลค่ากว่า 5.3 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 2 แสนล้านบาท เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน