13 เมษายน 2564 นิวซีแลนด์ออกกฎหมายสู้โลกร้อน

ที่มา : https://www.newtv.co.th/news/80645

นายเจมส์ ชอว์ รัฐมนตรีกระทรวงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนิวซีแลนด์ เผยว่า ร่างกฎหมายฉบับใหม่ กำหนดให้ธนาคารทุกแห่ง ที่มีจำนวนสินทรัพย์มากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ หรือประมาณ 22,130 ล้านบาทขึ้นไป รวมทั้งบริษัทประกันภัยและบริษัทเพื่อการลงทุน ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีจำนวนสินทรัพย์มากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ จะต้องทำรายงานเสนอต่อรัฐบาล เกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ที่มีต่อธุรกิจที่ดำเนินการอยู่

นายชอว์ กล่าวในแถลงการณ์ว่า นิวซีแลนด์จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย ปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2593 ยกเว้นภาคการเงินจะรู้ว่า ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบ ต่อการลงทุนของพวกเขาอย่างไรบ้าง กฎหมายฉบับใหม่จะทำให้ความเสี่ยงต่อภาวะโลกร้อนและการปรับตัว กลายเป็นนโยบายหลักของผู้บริหารธุรกิจการเงินของประเทศ

ร่างกฎหมายโลกร้อน ซึ่งถูกนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ในกรุงเวลลิงตันแล้ว และคาดว่าจะมีการพิจารณาวาระแรก ในสัปดาห์นี้ กำหนดให้กลุ่มธุรกิจการเงิน ยื่นเสนอรายงาน วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและโอกาส ที่เกี่ยวพันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปัจจุบันนิวซีแลนด์มีกลุ่มธุรกิจการเงินและประกันภัย ทั้งของนิวซีแลนด์และต่างชาติ กว่า 200 บริษัท ที่มีจำนวนสินทรัพย์ภายใต้การบริหารเกิน 1,000 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ กฎหมายฉบับใหม่กำหนดให้ยื่นเสนอรายงาน ในปีการเงินหน้า หลังจากร่างกฎหมายผ่านการอนุมัติจากรัฐสภา ซึ่งหมายความว่า บริษัทต่างๆ จะต้องเสนอรายงานครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2566