13 เมษายน 2564 ญี่ปุ่นจะปล่อยน้ำบำบัดแล้วจากไฟฟ้านิวเคลียร์

ที่มา : https://tna.mcot.net/world-674916

เว็บไซต์สำนักข่าวเกียวโดนิวส์รายงานว่า นายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะ ซูงะกล่าวในการหารือกับรัฐมนตรีหลายคน รวมทั้งรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเพื่อตัดสินใจอย่างเป็นทางการว่า การปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ตามแผนการปลดระวางโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิจิ ญี่ปุ่นจะให้ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือไอเออีเอ (IAEA) และกลุ่มภายนอกเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยเพื่อความโปร่งใส ต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปี กว่าจะปล่อยน้ำลงทะเลได้จริง เนื่องจากต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและการตรวจสอบความปลอดภัย คณะอนุกรรมการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม สรุปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีก่อนว่า การปล่อยน้ำบำบัดแล้วลงสู่ทะเลและการทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอล้วนเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ แต่ทางเลือกแรกเป็นไปได้ในทางเทคนิคมากกว่า ขณะที่ไอเออีเอสนับสนุนทางเลือกนี้เพราะเป็นไปได้ในทางวิทยาศาสตร์และเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ทั่วโลก ด้านจีน ไต้หวัน และเกาหลีคัดค้านอย่างแข็งขันหลังทราบการตัดสินใจของรัฐบาลญี่ปุ่น