13 เมษายน 2563 ไฟป่าเหนือยังแรง – ยืดเยื้อ! “เชียงใหม่” อันดับ 2 โลกเมืองฝุ่นพิษ

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/146739

กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 13 เม.ย. 63 เวลา 06.00 น. พบอยู่ในระดับคุณภาพดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 27 – 160 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ยังเกินมาตรฐาน 21 พื้นที่ โดยอยู่ในระดับมีผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (โซนสีแดง) 2 พื้นที่ ซึ่งค่าฝุ่นยังคงสูงสุดที่ ต. เมืองคอง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 160 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 95 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (โซนสีส้ม) 19 พื้นที่