13 เมษายน 2563 ส่ง ฮ. บินทิ้งน้ำ ดับไฟป่าดอยหลวงเชียงดาว – แม่แตง เสริมกำลังภาคพื้นดิน

ที่มา: https://www.sanook.com/news/8078894/

แม้ว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้นใน จ. เชียงใหม่จะลดลง แต่พื้นที่ป่าที่ยังคงไหม้อยู่ส่วนใหญ่อยู่บนพื้นที่สูงชันและเหวลึก จ. เชียงใหม่ส่งอากาศยานบินทิ้งน้ำดับไฟในพื้นที่ดอยหลวงเชียงดาว และพื้นที่ อ. แม่แตงอย่างต่อเนื่อง ตรวจพบจุดความร้อนเกิดขึ้น 86 จุด ทั่วทั้ง จ. เชียงใหม่ อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 61 จุด ป่าอนุรักษ์ 22 จุด และพื้นที่ สปก. 3 จุด พบมากที่สุดที่ อ. อมก๋อย 18 จุด ส่วนที่ อ. เชียงดาวมีจุดความร้อนมากเป็นอันดับ 4 ของจังหวัด คือ จำนวน 8 จุด และ 4 จุด เกิดขึ้นในป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว บริเวณบ้านยางทุ่งโป่ง ต. แม่นะ ซึ่งเป็นพื้นที่สูงชันยากต่อการเข้าถึง ฝ่ายปกครองอำเภอเชียงดาวขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบินโปรยน้ำดับไฟป่า พร้อมส่งหน่วยปฏิบัติการดับไฟภาคพื้นดินจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเชียงดาว สถานีควบคุมไฟป่า และชาวบ้านจำนวกว่าน 50 คน เข้าช่วยดับไฟไปพร้อมกัน

ส่วนที่ อ. แม่แตง ชุดปฏิบัติการควบคุมไฟป่า จากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่แตง เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา – แม่แสะ อุทยานห้วยน้ำดัง ผู้นำชุมชนและประชาชนใน ต. ป่าแป๋ช่วยกันดับไฟป่าในพื้นที่บ้านปางหลาง (แม่เลา) ต. ป่าแป๋ อ. แม่แตงอย่างต่อเนื่อง หลังจากดับไฟได้แล้วแต่เกิดการปะทุขึ้นมาอีก เฮลิคอปเตอร์ KA-32 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขึ้นปฏิบัติการทิ้งน้ำดับไฟ ในบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นหน้าผาลึกไปจำนวน 4 เที่ยว รวมปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร จนสถานการณ์คลี่คลายแล้วเฮลิคอปเตอร์แบบ MI-17 ของกองทัพบก ได้บินทิ้งน้ำดับไฟ ในพื้นที่ป่ารกร้างใกล้กับหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต. ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ไปประมาณ 1 กิโลเมตร พร้อมรถดับเพลิงระดมฉีดพ่นน้ำดับไฟจำนวน 10 คัน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เกิดไฟไหม้ซ้ำซาก ประกอบกับมีเศษกิ่งไม้ ใบไม้แห้งสะสมอยู่จำนวนมาก จึงกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ไฟลุกโหมไหม้อย่างแรงติดบนยอดต้นไม้ที่มีความแห้ง จึงใช้เฮลิคอปเตอร์ MI-17 บินโปรยน้ำดับไฟไป 3 เที่ยว ปริมาณน้ำ 10,500 ลิตร เพื่อให้ไฟดับสนิทไม่เกิดการปะทุขึ้นมาอีก