13 เมษายน 2563 บรรพบุรุษโดยตรงของมนุษย์เก่าแก่กว่าที่คิด

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1818743

เนินเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือของนครโยฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ มีชื่อเสียงในเรื่องซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตที่เหมือนมนุษย์ เรียกว่า โฮมินิน (hominins) พื้นที่นี้จึงเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งกำเนิดของมนุษยชาติ

ล่าสุด ทีมวิจัยนานาชาตินำโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยลาโทรบ ในประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ในเมืองเซนต์หลุยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา รายงานการศึกษาชิ้นส่วนเล็กๆ ของกะโหลกศีรษะที่เรียกว่า ยอดกะโหลกศีรษะ พบในแหล่งโบราณคดี Drimolen ทีมตั้งชื่อยอดกะโหลกศีรษะนี้ว่า DNH 134 แต่สิ่งพวกเขาสงสัยก็คือ ซากนี้เป็นของโฮมินินกลุ่มใด เพราะแหล่งกำเนิดของมนุษยชาติแห่งนี้มีบรรพบุรุษของมนุษย์หลายสายพันธุ์ และพื้นที่ Drimolen ก็มีอย่างน้อย 2 กลุ่ม นักวิจัยเชื่อว่ามนุษย์โฮโม อิเรคตัส (Homo Erectus) อาจอาศัยอยู่ร่วมกับโฮมินิน 2 กลุ่ม คือ พาแรนโธรปัส (Paran-thropus) และออสตราโลพิเธคัส (Australopithecus)

นักวิจัยเผยว่า ยอดกะโหลก DNH 134 เป็นของมนุษย์โฮโมอิเรคตัส ซึ่งเป็นบรรพบุรุษโดยตรงของมนุษย์ เมื่อวิเคราะห์หาอายุก็พบว่า DNH 134 มีอายุระหว่าง 2,040,000-1,950,000 ปี เป็นยอดกะโหลกของเด็กอายุราวๆ 2-3 ปี การค้นพบนี้ทำให้มนุษย์โฮโม อิเรคตัสจาก Drimo-len มีความเก่าแก่ กว่าโฮโม อิเรคตัส ที่พบในเมือง Dmanisi ประเทศจอร์เจีย ซึ่งมีอายุ 1,800,000 ปี ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่า บรรพบุรุษโดยตรงของมนุษย์เรา อาจมาจากแอฟริกาตอนใต้ ก่อนจะย้ายไปทางเหนือ จากนั้นก็เข้าสู่แอฟริกาตะวันออก