13 สิงหาคม 2565 จับกุมตัวชาวอินเดียลักลอบนำสัตว์ป่าออกนอกประเทศ 23 ตัว ซุกซ่อนในกระเป๋าเดินทาง

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220813165248889

นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กล่าวว่า ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังเจ้าหน้าที่สายการบิน THAI AIRWAYS ได้พบมีสัตว์ป่ามีชีวิต 23 ตัว รวมมูลค่าของกลางทั้งหมดประมาณ 150,000 บาท ถูกส่งกลับมาจากสนามบิน CHENNAI ประเทศอินเดีย จึงได้ตรวจสอบพบสัตว์ที่ยังมีชีวิต 23 ตัว ประกอบด้วย ลิง 1 ตัว งู 20 ตัว และเต่ามีชีวิต 2 ตัว โดยผู้โดยสารชาวอินเดียได้ลักลอบนำสัตว์ป่าออกจากประเทศไทย ด้วยเครื่องบินโดยสาร THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG337 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม เวลา 17.25 น. แล้วถูกจับกุมที่สนามบิน CHENNI ประเทศอินเดีย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่าการส่งออกสัตว์ป่าดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 23 ฐานส่งออกสัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต ความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 31 ฐานนำสัตว์ออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต และความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 242 และ 244 ฐานนำของต้องกำกัดหรือของต้องห้ามออกไปนอกราชอาณาจักร