13 สิงหาคม 2563 “โควิด-19” ลดช้างป่าเผชิญหน้ากับคน

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/1909269

เมื่อวันพุธ ๑๒ ส.ค. ซึ่งเป็น “วันช้างโลก” (World Elephant Day) หน่วยงานอนุรักษ์สัตว์ป่าศรีลังกาเปิดเผยข้อมูลว่า ผลกระทบจากมาตรการ “ล็อกดาวน์” ปิดเมืองเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด-19” ตั้งแต่ช่วงเดือน มี.ค. ถึงเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ทำให้อัตราการเสียชีวิตจากเหตุเผชิญหน้าระหว่างฝูงช้างป่ากับชาวบ้าน และเกษตรกรลดลงมาก เนื่องจากมาตรการห้ามผู้คนออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น ยกเว้นเพื่อการรักษาพยาบาลหรือซื้อหาข้าวของเครื่องใช้จำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ อัตราช้างป่าถูกมนุษย์ล่าในปีนี้ลดลง โดยปีที่แล้วมีรายงานช้างป่าถูกฆ่า ๔๐๕ ตัว และมนุษย์เสียชีวิตจากช้างป่า ๑๒๑ คน ส่วนปี ๒๕๖๑ ช้างถูกฆ่า ๓๖๐ ตัว ส่วนค่าเฉลี่ยช้างป่าในศรีลังกาถูกฆ่าช่วงปี ๒๕๕๓ – ๒๕๖๐ มากราวปีละ ๒๔๐ ตัว จากนั้นก็เพิ่มขึ้นมาก ทั้งๆที่ช้างป่าสายพันธุ์เอเชียถือเป็นสัตว์สงวนใกล้สูญพันธุ์ โดยข้อมูลช้างป่าในประเทศศรีลังกาปัจจุบันคาดว่า ลดลงเหลือราว ๗,๐๐๐ ตัว จากเคยมีมากกว่า ๑๒,๐๐๐ ตัวเมื่อช่วงทศวรรษ ๑๙๐๐ รัฐบาลศรีลังกาอยู่ระหว่างเร่งหารือกำหนดมาตรการลดความขัดแย้งเผชิญหน้ากันระหว่างฝูงช้างป่าที่ออกมาหาอาหารกับเกษตรกรตามพื้นที่ชนบท ขณะที่ประเทศอินเดียก็เผชิญสถานการณ์คล้ายคลึงกับประเทศศรีลังกา