13 มีนาคม 2564 พิจิตร-แล้งหนัก

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_6123459

สภาพความแห้งแล้งจัดที่เกิดในแม่น้ำยมที่ไหลผ่าน จ.พิจิตร สภาพแห้งขอด จนเห็นพื้นทรายในท้องแม่น้ำ ความแห้งแล้งนี้ส่งผลให้โรงสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านวังปลาทู ม.11 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม ต้องหยุดเดินเครื่องสูบน้ำ เพราะปริมาณในน้ำในแม่น้ำยมที่บริเวณโรงสูบน้ำไฟฟ้าแห้งขอดจนเป็นผืนทราย ส่งผลกระทบให้การเกษตรของชาวบ้านเสียหาย นายศรชัย สิบหย่อม อดีตผู้ใหญ่บ้าน ม.16 ต.หนองโสน ระบุว่า เกษตรกรทั้ง 4 อำเภอ ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ต้องเจาะบ่อบาดาลใช้เอง