13 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่เร่งกู้เก็บก้อนน้ำมันหาดขนอมสำเร็จใน 24 ชม.

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_620147/

เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังอย่างต่อเนื่อง หลังพบก้อนน้ำมันเข้าเกยหาดตั้งแต่กลางดึกของวานนี้และมีการปฏิบัติการทั้งวันจนถึงเช้าวันนี้เพื่อให้ทันก่อนที่ก้อนน้ำมันจะละลายสร้างความเสียหาย นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอขนอม เปิดเผยว่า การปฏิบัติการของทุกฝ่ายเป็นไปด้วยดีและเต็มกำลังเนื่องจากทุกคนเป็นห่วงสถานที่ท่องเที่ยวจะได้รับความเสียหาย โดยคาดว่าทุกอย่างจะเข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้งชายหาดจะคืนสภาพเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ ภายใน 24 ชม. นอกจากนั้น ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ชาติทางทะเล หรือที่เรียกว่า ศรชล. ใช้อากาศยานกองทัพเรือบินติดตามสถานการณ์ และค้นหาแพนน้ำมันในอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่าก้อนน้ำมันเริ่มเข้าสร้างความเสียหายให้แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในเขต จ. สุราษฎร์ธานี