13 มีนาคม 2563 ฝุ่นควัน “แม่สาย” ยังวิกฤตต่อเนื่องวันที่ 7

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/289787

อ. แม่สาย จ. เชียงราย ในช่วงเช้ายังถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นควัน ทำให้ชาวแม่สายต้องสวมหน้ากากอนามัย เมื่อเดินทางออกมาในพื้นที่โล่งแจ้ง ขณะที่ด่านพรมแดนแม่สาย เปิดให้ข้ามด่านในช่วงเวลา 06.30 น. ก็มีชาวเมียนมาและไทย เตรียมเดินทางเข้ามาซื้อของและค้าขายตามปกติ

ข้อมูลวัดค่าคุณภาพอากาศบริเวณ ต. เวียงพางคำ อ. แม่สาย จ. เชียงราย จากผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 มีค่า 311 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับฝุ่นควันใน อ. แม่สาย เป็นปัญหาที่มีมาต่อเนื่อง ส่งกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ

ล่าสุด จ. เชียงรายตั้งวอร์รูมแก้ปัญหา ขณะที่ฝ่ายปกครองเตรียมหารือกับประเทศเพื่อนบ้านในวันที่ 15 มี.ค.นี้ เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นควันข้ามแดน บริเวณภาคเหนือตอนบน พบตำแหน่งจุดความร้อนจำนวน 70 จุด ลดลงจากเดิม 32 จุด จ. เชียงราย พบเพียง 3 จุด และ อ. แม่สาย ไม่พบจุดความร้อน ฝุ่นควันที่เกิดขึ้นมาจากพื้นที่ใกล้เคียง