13 มีนาคม 2563 จ. แม่ฮ่องสอนอ่วม เอาไม่อยู่ค่าฝุ่น PM 2.5 ทะลักพรวด

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/138809

กรมควบคุมมลพิษรายงานคุณภาพอากาศบริเวณ ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 253 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 273 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ พบว่า สถานีควบคุมไฟป่า สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้รายงานผลการปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่ต่างๆ พบว่า แต่ละหน่วย ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อน หรือหลังเดือน ม.ค. ได้มีการออกไปทำการดับไฟป่า ไม่ต่ำกว่า 40 ครั้ง โดยเฉพาะพื้นที่ อ. ปาย อ. แม่สะเรียง และ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน พบว่า มีการลอบเผาป่าถี่ยิบ ส่งผลให้เกิดควันไฟป่าลอยปกคลุมตัวจังหวัดหนาทึบ ทัศนวิสัยต่ำกว่า 2 กม.

ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนรายงานถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า สายการบินบางกอกแอร์เวยส์ เส้นทางเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่ เที่ยวบินที่ PG353) และ PG354 ยกเลิกเที่ยวบิน เนื่องจากทัศนวิสัยต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย สาเหตุจากปัญหาหมอกควัน และสายการบินได้ดูแลผู้โดยสารตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง คุ้มครองสิทธิผู้โดยสารฯ ในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้สายการบินดังกล่าว เดิมมีตารางการบินในช่วงสายก่อนเที่ยงวัน แต่เมื่อประสบกับปัญหาหมอกควันไฟป่า จึงได้เลื่อนตารางบินมาเป็นช่วงเวลาค่ำ แต่ก็ยังคงประสบกับปัญหาหมอกควันไฟป่าจนต้องยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของผู้โดยสาร ซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป