13 มีนาคม 2563 จ. พะเยาวิกฤต! ค่า’ฝุ่นพิษ’พุ่งสูง 124 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ที่มา: https://www.naewna.com/local/479029

สถานการณ์หมอกควัน จ. พะเยา เกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยค่าฝุ่นละอองในอากาศ หรือ PM 2.5 อยู่ที่ 124 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร PM10 อยู่ที่ 145 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร AQI อยู่ที่ 234 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีผลกระทบต่อสุขภาพ ชาวบ้านที่เคยออกมารับอากาศที่บริสุทธิ์ และออกกำลังกาย บริเวณกว๊านพะเยา เริ่มมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ และปริมาณฝุ่นควันในวันนี้มากกว่าทุกวันที่ผ่านมา ชาวบ้านที่ออกมาพักผ่อนและออกกำลังกายบริเวณกว๊านพะเยา ในช่วงเช้าวันนี้ ทุกรายต้องทำการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นควัน หลังสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ จ. พะเยา สามารถสังเกตเห็นหมอกควันได้อย่างชัดเจน และหมอกควันยังได้บดบังทัศนียภาพบริเวณกว๊านพะเยา จนไม่สามารถมองเห็นอีกฝั่งหนึ่งของกว๊านพะเยาได้ซึ่งถือเป็นวันที่มีหมอกควันมากกว่าทุกวันในรอบสัปดาห์นี้ที่หมอกควันเริ่มเข้าปกคลุม 

ซึ่งชาวบ้านที่เดินทางมาออกกำลังกายทุกวันบริเวณริมกว๊านพะเยา ระบุว่า วันนี้ถือว่าหมอกควันปกคลุมมากกว่าทุกวันที่ผ่านมาจนไม่สามารถมองเห็นฝั่งตรงข้ามของกว๊านพะเยา และเริ่มส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ และหายใจไม่ค่อยสะดวกเนื่องจากภาวะหมอกควันจึงทำการใส่หน้ากากเพื่อป้องกัน

โดยในวันนี้ค่าฝุ่นละอองในอากาศ หรือ PM 2.5 อยู่ที่ 124 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร PM10 อยู่ที่ 145 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร AQI อยู่ที่ 234 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งสาเหตุดังกล่าวคาดว่าน่าจะมาจากในพื้นที่ยังคงพบไฟป่าอยู่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิเย็นลงในช่วงเช้า จึงส่งผลให้ภาวะหมอกควันเข้าปกคลุมในลักษณะที่มีความหนาแน่น

վ: Make money42 Make money41 Make money40 Make money39 Make money38 Make money37 Make money36 Make money35 Make money34 Make money33 Make money32 Make money31 Make money30 Make money29 Make money28 Make money27 Make money26 Make money25 Make money24 Make money23 Make money22 Make money21 Make money20 Make money19 Make money18 Make money17 Make money16 Make money15 Make money14 Make money13 Make money12 Make money11