13 มิถุนายน 2564 เร่งระบายน้ำในห้วยบางบาด รับพายุโซนร้อน

ที่มา : https://tna.mcot.net/region-715816

โครงการชลประทานบึงกาฬ ต้องเร่งระบายน้ำในห้วยบางบาด ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ต.บ้านต้อง อ.เซกา และ ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ โดยเปิดประตูระบายน้ำ 3 บาน ยกสูง 50 ซม. ระบายน้ำวันละ 0.236 ล้านลูกบาศก์เมตร ลงสู่แม่น้ำโขง หลังระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้น ประกอบกับมีน้ำฝนจากเขาภูสิงห์ และเขาภูวัว ไหลลงมาสมทบ ทำให้น้ำเริ่มท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ เช่น นาข้าว สวนยาง สวนปาล์ม หวั่นสร้างความเสียหาย และเป็นการรองรับมวลน้ำก้อนใหม่จากพายุโซนร้อน “โคะงุมะ” ซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน นอกจากนี้ ยังส่งผลดีต่อชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง หลังเปิดประตูระบายน้ำ ทำให้ชาวบ้านออกมาหาปลาที่ว่ายทวนน้ำขึ้นมาเล่นน้ำใหม่อีกด้วย