13 มิถุนายน 2563 จับโรงโม่หินเพชรบูรณ์บุกรุกป่ากว่า 300 ไร่

ที่มา : https://www.innnews.co.th/regional-news/news_698385/

กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 6 พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหมายค้นศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำการตรวจค้นโรงโม่หิน หมู่ที่ 7 ถนนทางหลวงชนบทเลขที่ 3060 บ้านดงขุย-วังชนาน ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ตามที่มีหนังสือร้องเรียน ให้ตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงาน เหมืองแร่ ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2563

โดยเจ้าหน้าที่แสดงตัวพร้อมหมายค้นแจ้งกับ นายอดุลย์ ตำแหน่งวิศวกรของโรงโม่หินดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้รับมอบหมายจาก กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ชี้แนวเขตพื้นที่ประทานบัตร, พื้นที่ตามเอกสารสิทธิที่ขอตั้งโรงงาน และพื้นที่ยึดถือครอบครองของโรงโม่ฯ ซึ่งบริเวณพื้นที่ตั้งโรงงานพบเอกสารสิทธิที่ดิน น.ส.3 ก. จำนวน 3 แปลง โดยเอกสารสิทธิ น.ส.3 ก. ทั้ง 3 แปลงดังกล่าว บริษัทฯ ได้ยื่นประกอบการขออนุญาตตั้งโรงงาน ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้อนุญาตให้เป็นที่ตั้งโรงงาน

จากการตรวจสอบพบว่า มี น.ส.3 ก. เลขที่ 3804 เป็นที่ตั้งโรงงาน แต่ น.ส.3 ก. เลขที่ 3932 และเลขที่ 3789 ไม่ได้เป็นพื้นที่ตั้งโรงงานแต่อย่างใด และพบร่องรอยน่าเชื่อว่าเป็นบริเวณที่ทำเหมืองแร่นอกเขตประทานบัตร และบางพื้นที่พบว่า ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 แต่ในแปลงประทานบัตรดังกล่าวมีการทำเหมืองหินไปแล้ว จึงร่วมกันดำเนินการจับค่าพิกัดด้วยเครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) บริเวณที่บุกรุกเปิดป่าใหม่ แผ้วถางพื้นที่ภูเขาที่มีสภาพเป็นป่า และการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าทำประโยชน์ โดยรังวัด และขึ้นรูปแปลง คำนวณพื้นที่ได้จำนวน 337- 2-40 ไร่ อันน่าเชื่อว่าเป็นการกระทำผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ มาตรา 54 อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งให้บริษัทดังกล่าวหยุดการทำเหมืองแร่ทันที จนกว่าจะได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป