13 มิถุนายน 2563 กรมชลฯ เดินหน้าแก้แล้ง ช่วยชาวบ้านพื้นที่อำเภอสามโก้ ขาดแคลนน้ำ

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/162431

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 นายพงษ์ศักดิ์ อัครมณี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 12 นายชิษณุพงศ์ นิลวดีพุฒิพัชร์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร และนายสมชายธนินทร์ พ่วงสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง ลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ โดยได้พบปะพูดคุยหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากประชาชนในพื้นที่อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ จากปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อยที่ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำคลองส่งน้ำ 1 ขวา ชันสูตร มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอและไหลไปไม่ถึงพื้นที่ด้านท้ายคลอง ทำให้เกษตรกรชาวสวนมะม่วงได้รับผลกระทบ กรมชลประทาน ได้แก้ไขปัญหาในระยเร่งด่วนให้กับพื้นที่ดังกล่าว โดยการเพิ่มปริมาณน้ำเข้าคลอง 1 ขวา ชันสูตร ปัจจุบันน้ำได้ไหลถึงบริเวณ กม.ที่ 50 แล้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร จะเร่งผลักดันน้ำให้ไหลไปถึงบริเวณ กม.ที่ 62 ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมาย พร้อมกับสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ เพื่อทำการสูบน้ำจากคลอง 1 ขวา ชันสูตร เข้าคลองซอยต่างๆ ให้เกษตรกรนำไปใช้ต่อไป ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาว จะได้ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้