13 มกราคม 2565 อินโดนีเซียผ่อนคลายคำสั่งห้ามส่งออกถ่านหิน

ที่มา: https://tna.mcot.net/world-860740

กระทรวงประสานงานการเดินเรือทางทะเลและการลงทุนของอินโดนีเซียแถลงว่า ทางการผ่อนคลายคำสั่งห้ามส่งออกให้แก่เหมืองถ่านหินที่ปฏิบัติตามเกณฑ์การจำหน่ายถ่านหินเชื้อเพลิงส่วนหนึ่งให้แก่โรงไฟฟ้าในประเทศ เนื่องจากพีแอลเอ็น (PLN) บริษัทผลิตไฟฟ้าของรัฐมีถ่านหินมากพอที่จะผลิตไฟฟฟ้าได้นาน 15 วันแล้ว เหมืองถ่านหินที่ขายถ่านหินให้แก่พีแอลเอ็นตามสัญญา และปฏิบัติตามระเบียบตลาดในประเทศหรือดีเอ็มโอ (Domestic Market Obligation หรือ DMO) สำหรับปี พ.ศ. 2564 อย่างครบถ้วนจะได้รับอนุญาตให้ส่งออกได้อีกครั้ง แต่หากไม่ปฏิบัติตามสัญญา และดีเอ็มโอก็จะถูกลงโทษปรับ อินโดนีเซียประกาศห้ามส่งออกถ่านหินตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 หลังจากพีแอลเอ็นแจ้งว่า มีปริมาณถ่านหินสำรองตามโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ต่ำเข้าขั้นวิกฤตที่เสี่ยงทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง ทางการโทษว่า เป็นเพราะเหมืองถ่านหินไม่ปฏิบัติตามดีเอ็มโอที่กำหนดให้ต้องจำหน่ายถ่านหินร้อยละ 25 ให้แก่ผู้ซื้อที่เป็นโรงไฟฟ้าในประเทศในราคาไม่เกินตันละ 70 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2,330 บาท) เหมืองถ่านหิน และประเทศผู้ซื้อรายใหญ่อย่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นพยายามวิ่งเต้นให้อินโดนีเซียผ่อนคลายคำสั่งห้ามส่งออกที่ทำให้เรือบรรทุกถ่านหินประมาณ 120 ลำต้องจอดรอที่ท่าเรือ จ.กาลิมันตันบนเกาะบอร์เนียว