13 มกราคม 2565 ขยายพันธุ์ปลาฉลามกบปล่อยคืนทะเล จ.กระบี่

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/542922

ที่ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลหายาก อ่าวโล๊ะบาเกา ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เพาะเลี้ยงปลาฉลามกบ สัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ เตรียมนำไปปล่อยคืนสู่ท้องทะเลกระบี่ ปลาฉลามกบ เป็นฉลามที่อาศัยบริเวณพื้นทะเลที่เป็นทราย หรือทรายปนโคลนตามชายฝั่งทะเล และกองหินใต้น้ำตามแนวปะการังในเขตน่านน้ำไทย สามารถพบได้ทั้งฝั่งอ่าวไทย และฝั่งทะเลอันดามัน ปลาฉลามกบมีพฤติกรรมชอบอยู่นิ่ง ๆ ไม่ดุร้าย กินพืชและสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหาร ที่สำคัญคือ เป็นสัตว์ที่อยู่ในท้องทะเล เป็นตัวควบคุมประชากรสัตว์น้ำในทะเล เป็นห่วงโซ่สูงสุด แต่ปัจจุบันถูกจับไปโดยไม่ได้ตั้งใจจากการทำประมง เป็นปลาที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของการทำประมง แต่มักจะติดไปกับการทำประมง จากสถิติพบว่า ปลาฉลามกบถูกจับไปกว่า 20 ตันต่อปี ทำให้ใกล้สูญพันธุ์ ทางศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลหายากเล็งเห็นถึงความสำคัญร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เพื่อคืนระบบนิเวศให้ท้องทะเล