13 มกราคม 2564 โรงเรียนหลายแห่งใน จ. ปัตตานีประกาศปิดชั่วคราว

ที่มา:

https://www.siamrath.co.th/n/211453

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ. ปัตตานี หลังเขื่อนบางลางปิดประตูระบายน้ำ แต่ยังมีมวลน้ำในพื้นที่ต้นน้ำใน จ. ยะลา ทำให้มีปริมาณน้ำในแม่น้ำปัตตานีมาก และเชี่ยวกรากระบายลงสู่ทะเลอ่าวไทย ทำให้ จ. ปัตตานีได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เนื่องจากเกิดภาวะน้ำล้นตลิ่ง และเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำปัตตานี ประชาชนใน จ. ปัตตานีได้รับความเดือดร้อน โรงเรียนหลายแห่ง น้ำทะลักเข้าภายในโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนบ้านปะกาฮารัง อ. เมืองปัตตานี จ. ปัตตานี ที่ติดอยู่กับริมแม่น้ำปัตตานี ซึ่งน้ำล้นตลิ่งทะลักเข้าโรงเรียนเป็นบริเวณวงกว้าง และทะลักเข้าในห้องเรียนชั้นล่างสูงถึง ๑ ม. ซึ่งครูยกชั้นวางหนังสืิอ อุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ ขึ้นไว้ที่สูง โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ จ. ปัตตานีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จึงออกประกาศให้หยุดการเรียนการสอนชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะกลับสู่สภาวะปกติ