13 มกราคม 2564 เต่ามะเฟืองวางไข่รังที่ ๒ ของ จ. ภูเก็ต ทำสถิติใหม่รังที่ ๑๕ ของฤดูกาลนี้

ที่มา: https://www.mgronline.com /greeninnovation/detail/9640000003168

นายปราโมทย์ แก้วนาม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ. ถลาง จ. ภูเก็ต ได้รับแจ้งพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเลในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ บริเวณหาดไม้ขาว หมู่ที่ ๔ ต. ไม้ขาว อ. ถลาง จ. ภูเก็ต จึงลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี – หาดท้ายเหมือง ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และผู้นำชุมชน โดยตรวจสอบพบไข่เต่ามะเฟือง หลุมลึก ๕๕ ซม. จากการวัดขนาดร่องรอย ความกว้างพายคู่หน้า ๑๖๐ ซม. ความกว้างอก ๑๐๐ ซม. เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กั้นพื้นที่ และเตรียมพัฒนาพื้นที่ เพื่อจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง ณ บริเวณหาดไม้ขาว อุทยานแห่งชาติสิรินาถ หมู่ที่ ๔ ต. ไม้ขาว อ. ถลาง จ. ภูเก็ต