13 มกราคม 2564 เครื่องมือใหม่ใช้สร้างน้ำแข็งทะเลโบราณ

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/society/2011211

น้ำแข็งในทะเลเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และในอดีตที่ผ่านมาน้ำแข็งทะเลหลายแห่งมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในภูมิภาคอย่างมาก ล่าสุด นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบราวน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ค้นพบเครื่องมือใหม่ที่เชื่อว่า จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สร้างความอุดมสมบูรณ์ของน้ำแข็งในทะเล รวมถึงข้อมูลการกระจายตัวในยุคโบราณ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์

นักวิจัยศึกษาตัวอย่างตะกอน และน้ำทะเลที่นำมาจากจุดที่เป็นน้ำแข็งรอบๆ พื้นที่อาร์กติก และใช้เทคนิคการจัดลำดับดีเอ็นเอขั้นสูง เพื่อระบุถึงสิ่งมีชีวิตที่ฝังอยู่ในตัวอย่างตะกอน และน้ำแข็งทะเล พวกเขาพบโมเลกุลอินทรีย์ชื่อว่า tetraunsaturated alkenone หรือ C37 : 4 ที่มักพบในตะกอนในมหาสมุทรบริเวณละติจูดสูง โมเลกุล C37 : 4 ผลิตออกมาจากสาหร่ายชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน้ำแข็งทะเล นักวิจัยอธิบายว่า เมื่อความเข้มข้นของน้ำแข็งในทะเลลดลง และไหลออก สาหร่ายจะทิ้งโมเลกุลชนิดนี้ไว้ โมเลกุลเหล่านี้จึงเป็นตัวเก็บข้อมูลที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับความเข้มข้นของน้ำแข็งทะเล เมื่อพิจารณาความเข้มข้นของโมเลกุลเหล่านี้ในตะกอนที่มีอายุต่างกัน ทำให้สามารถสร้างความเข้มข้นของน้ำแข็งทะเลขึ้นใหม่ได้ตามกาลเวลา ทั้งนี้ นักวิจัยวางแผนที่จะวิจัยสาหร่ายสายพันธุ์ใหม่เหล่านี้เพิ่มเติม เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นว่า พวกมันฝังตัวอยู่ในน้ำแข็งในทะเลได้อย่างไร และพวกมันผลิตสารประกอบ alkenone ได้อย่างไร