13 มกราคม 2563 จังหวัดเลยวิกฤติ แล้งหนัก รอบ “65 ปี”

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/1745920

สถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเมื่อวันที่ 12 ม.ค. สำนักงานชลประทานจังหวัดเลยรายงานระดับน้ำแม่น้ำโขงที่ศูนย์สำรวจอุทกวิทยา อ. เชียงคาน จ. เลย อยู่ที่ 3.60 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 12.40 เมตร น้ำอุปโภคบริโภคยังไม่วิกฤติ ส่วนน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 14 แห่ง มีน้ำเฉลี่ยร้อยละ 27 นับว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในปีที่แล้วช่วงเดียวกันที่มีร้อยละ 67 ถือว่าต่ำกว่าร้อยละ 34  ในจำนวนอ่างดังกล่าวมีน้ำเพียงร้อยละ 6 จำนวน 2 แห่ง นับว่าแล้งที่สุดในรอบ 65 ปี สาเหตุเพราะฝนตกน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับทุกๆ ปีที่ผ่านมา

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ. สุโขทัย เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งว่า สั่งการให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แม่น้ำยมไหลผ่านประชุมบูรณาการร่วมกัน เพื่อบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำยมที่เหลือให้เพียงพอในฤดูแล้งนี้ ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ เช่น หากต้นน้ำกักน้ำไว้ใช้ก็ต้องเปิดทางให้น้ำไหลลงมาพื้นที่ด้านล่างด้วย ไม่ให้คนปลายน้ำเดือดร้อน ส่วนบนพื้นดินสั่งให้ทุกท้องถิ่นจัดเตรียมสถานที่สำหรับแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค และเตรียมรถน้ำให้พร้อมทุกเมื่อที่ได้รับการร้องขอจากประชาชน ล่าสุดน้ำยมหน้าจวน ผวจ. สุโขทัย ถนนนิกรเกษม ต. ธานี อ. เมือง สุโขทัย เริ่มแห้งขอดเป็นบริเวณกว้างสามารถลงไปเดินเล่นได้ถึงก้นแม่น้ำแล้ว

ด้านนายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์ ผอ.โครงการชลประทานสุโขทัย กล่าวว่า จ. สุโขทัยประสบปัญหาภัยแล้งติดต่อกันหลายปีแล้ว เนื่องจากแม่น้ำยมไม่มีเขื่อน หรือแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ ประกอบกับมีการใช้น้ำมากในการเพาะปลูก จึงอยากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรอย่าเพิ่งเปิดพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเติม เชื่อว่าแม่น้ำยมช่วงที่ไหลผ่าน จ. สุโขทัย โดยเฉพาะในเขต อ.เมือง จะแห้งขอดเร็วกว่าปกติ คือ ประมาณช่วงปลายเดือน ม.ค. นี้แน่นอน ส่วนน้ำดิบจากทุ่งทะเลหลวง แหล่งน้ำหลักในการผลิตน้ำประปาที่ ต. ปากแคว อ. เมืองสุโขทัย ทางชลประทานได้เตรียมเก็บกักไว้ล่วงหน้าแล้ว คาดว่าจะมีเพียงพอผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อีก 6 – 8 เดือนจะอยู่ในช่วงย่างเข้าฤดูฝนพอดี

ที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ต. ช่อแล อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ สายวันเดียวกัน นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยแล้ง มีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 และนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอแม่แตง ร่วมหารือ ล่าสุดอ่างเก็บน้ำมีน้ำ 149.196 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 56.30

นายประภัตรเผยว่า สถานการณ์น้ำขณะนี้ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี มีการจัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรอง พร้อมทั้งวางแผนการเพาะปลูกอย่างเป็นระบบ พร้อมทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกร และประชาชนในการใช้น้ำ และแจ้งเตือนขอความร่วมมือเกษตรกรงดการปลูกข้าวนาปรัง และให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนในช่วงวิกฤติภัยแล้งนี้ “อยากให้ส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านให้มีรายได้ช่วง 4 เดือนนี้ สั่งการให้ปศุสัตว์จังหวัดส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และประมงจังหวัดจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยในพื้นที่ที่มีการส่งน้ำไปยังประตูระบายน้ำต่างๆทั้ง 12 แห่ง ให้ประชาชนสามารถจับสัตว์น้ำไปบริโภค หรือจำหน่ายสร้างรายได้ นอกจากนี้ให้เกษตรจังหวัดสำรวจและส่งเสริมการปลูกพืชผัก ให้เป็นพืชอินทรีย์ ต้องมีตลาดรองรับ และสำรวจเรื่องของการขุดบ่อบาดาลเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรอง”