13 พฤษภาคม 2565 โลมาตายเกลื่อน

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/569163

สำนักข่าวเดอะการ์เดียนรายงานว่า พบโลมาในทะเลดำตายเพิ่มขึ้นจนผิดปกติ โดยนักวิจัยเชื่อว่า มลภาวะทางเสียงที่เพิ่มสูงขึ้นในทะเลดำ อาจเป็นสาเหตุทำให้สัตว์จำพวกวาฬอพยพลงใต้ โดยนับตั้งแต่เริ่มสงคราม มีการจัดกิจกรรมทางการทหารอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้สัตว์จำพวกวาฬหนีลงใต้ไปยังชายฝั่งตุรกีและบัลแกเรีย ทำให้พวกมันเกยตื้นหรือติดอวนจับปลาในจำนวนที่สูงผิดปกติ

มูลนิธิวิจัยทางทะเลแห่งตุรกี (Tudav) ได้เผยว่า โลมา Delphinus delphis เกยตื้นในบริเวณชายฝั่งทะเลดำมากกว่า 80 ตัว และเผยว่าเป็นการเพิ่มขึ้นที่ผิดปกติ โดยโลมาประมาณครึ่งหนึ่งตายหลังจากเข้าไปพันกับอวนจับปลา แต่โลมาอีกครึ่งหนึ่งยังคงเป็นคำถามว่า “ตายได้อย่างไร” เนื่องจากไม่พบร่องรอยของอวนหรือบาดแผลจากกระสุนปืน

ด้าน Dr. Bayram Öztürk ประธานมูลนิธิวิจัยทางทะเลแห่งตุรกี ให้ข้อมูลว่า “การบาดเจ็บจากเสียง เป็นหนึ่งในความเป็นไปได้ แต่ไม่มีหลักฐานว่า “โซนาร์ความถี่ต่ำ” ส่งผลกระทบอะไรบ้างในทะเลดำ เพราะไม่เคยเห็นเรือหลายลำ และมีเสียงที่ดังมากเป็นเวลานานขนาดนี้ในทะเลดำ”

ส่วนทางบัลแกเรียก็เห็นด้วยกับทฤษฎีนี้ เนื่องจากตรวจพบสิ่งที่เหมือนกันในน่านน้ำบัลแกเรีย มีสัตว์จำพวกวาฬ 50 ตัว เข้าไปพันกับอวนเช่นกัน ทั้งนี้ กองทัพเรือมักใช้คลื่นโซนาร์ ในการตรวจจับเรือดำน้ำของฝ่ายตรงข้ามจากระยะไกล ซึ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลต้องอาศัยเสียงในการสื่อสาร และในการดำรงชีวิต เสียงรบกวนใต้น้ำจึงมีผลกระทบที่รุนแรงต่อพวกมัน