13 พฤษภาคม 2564 ทีมวิจัยพบการฝังศพของเด็กเมื่อ ๗๘,๐๐๐ ปีก่อน ใกล้ชายฝั่งในประเทศเคนยา

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2090491

ทีมวิจัยนำโดยนักมานุษยวิทยาจากศูนย์ศึกษาวิวัฒนาการมนุษย์แห่งชาติสเปน (Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana-CENIEH) พบที่ฝังศพของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นทวีปที่ก่อเกิดเผ่าพันธุ์มนุษย์เรา ตรงบริเวณถ้ำชื่อ Panga ya Saidi ใกล้ชายฝั่งในประเทศเคนยา ซากศพมนุษย์โบราณนี้มีอายุประมาณ ๗๘,๐๐๐ ปี เป็นศพของเด็กวัยประมาณสองขวบครึ่งหรือ ๓ ขวบ ถูกฝังอยู่ในหลุมตื้นๆ ใต้พื้นถ้ำดังกล่าว นักวิจัยระบุว่าเด็กที่ยังไม่รู้เพศคนนี้ถูกวางไว้ในหลุมศพในท่างอร่างกาย นอนตะแคงขวา โดยให้หัวเข่าคู้เข้าหาหน้าอก กะโหลกศีรษะและกระดูกคอสามชิ้นยุบลงไปในร่องผุพังของหมอนที่ทำจากวัสดุที่เปื่อยยุ่ยง่าย ตำแหน่งของกระดูกไหล่และซี่โครง ๒ ซี่ บ่งชี้ว่าร่างกายส่วนบนถูกห่อด้วยวัสดุที่ย่อยสลายง่าย ร่างกายยังสดในช่วงเวลาที่ถูกฝังอย่างรวดเร็ว โดยฝังกลบด้วยดินที่ขุดขึ้นมาจากพื้นถ้ำ

ทีมวิจัยตั้งชื่อเล่นให้กับศพเด็กน้อยนี้ว่า “Mtoto” หมายถึง “เด็ก” ในภาษาสวาฮิลี พร้อมชี้ว่าศพเด็กนี้แสดงถึงพัฒนาการของพฤติกรรมทางสังคมที่ซับซ้อนในยุคแรกของมนุษย์โฮโมเซเปียนส์ เป็นต้นตอของความคิดเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงลักษณะของโฮโมเซเปียนส์ เพราะเด็กถูกฝังไว้ในที่อาศัย บ่งบอกว่าชีวิตและความตายมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเพียงใด และมีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่ปฏิบัติต่อผู้วายชนม์ด้วยความเคารพ ความอาทร และความอ่อนโยน ซึ่งพวกเขาปฏิบัติต่อกันแม้ว่าอีกฝ่ายจะตายจากไป ทั้งนี้ มนุษย์โฮโมเซเปียนส์นั้นปรากฏตัวครั้งแรกในทวีปแอฟริกาเมื่อกว่า ๓๐๐,๐๐๐ ปีก่อน และแพร่กระจายไปทั่วโลกในเวลาต่อมา