13 พฤษภาคม 2563 ล็อกดาวน์คุมโควิด ทำอินเดียปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำสุดใน ๔ ทศวรรษ

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1842768

เว็บไซต์ “Carbon Brief” ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศเปลี่ยนระบุว่า ประเทศอินเดียปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศลดลงต่ำสุดในรอบเกือบ ๔ ทศวรรษ โดยนับตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ชาวอินเดียเริ่มใช้ไฟฟ้ากันน้อยลง มีการใช้พลังงานที่มาจากการเผาไหม้ถ่านหินลดลง และชาวอินเดียยังหันไปใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศเพิ่มขึ้นทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ทำให้ตัวเลขการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศลดลงแต่หลังจากที่มีการออกมาตรการล็อกดาวน์เมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ตัวเลขก็ยิ่งลดลงไปอย่างมาก

ผลการศึกษาพบว่า อินเดียปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศลดลงร้อยละ ๑๕ ในเดือน มี.ค. ๖๓ และลดลงถึงร้อยละ ๓๐ ในเดือน เม.ย. ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดในรอบกว่า ๓๗ ปี ข้อมูลจากการไฟฟ้าแห่งชาติของอินเดียระบุว่า การใช้ไฟจากถ่านหินลดลงร้อยละ ๑๕ ในเดือน มี.ค. และลดลงร้อยละ ๓๑ ในเดือน เม.ย. การส่งมอบถ่านหินจนถึงสิ้นสุดไตรมาสแรกปีนี้ ก็มีปริมาณลดลงร้อยละ ๒ นอกจากนี้ ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลของประเทศอินเดียลดลงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ และพอเข้าสู่ช่วงมาตรการล็อกดาวน์ ทำให้การคมนาคมได้รับผลกระทบ การใช้น้ำมันลดลงไปร้อยละ ๑๘ ต่อปี ในเดือน มี.ค. ๒๕๖๓