13 พฤษภาคม 2563 พายุฝนถล่มกันทรลักษ์บ้านพังยับกว่า ๙๐๐ หลัง

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_672423/

ที่บ้านเลขที่ ๘๕ บ้านทุ่งกอก ต. ตระกาจ อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ. ศรีสะเกษ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทานและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ฟ้าผ่า) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้แก่ครอบครัวของนายบัวพัน สอนจิตร อายุ ๕๒ ปี กรณีเสียชีวิตเนื่องจากฟ้าผ่า เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๓ ที่ผ่านมา ในโอกาสเดียวกันนี้ นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาด จ. ศรีสะเกษได้มอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพในนามเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย

จากนั้น ผวจ. ศรีสะเกษ และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยม และมอบถุงยังชีพสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยที่บ้านตาเกษ ต. จานใหญ่ อ. กันทรลักษ์ จำนวน ๔๑ ครัวเรือน ที่วัดบ้านดินแดง ต. ดินแดง อ. ไพรบึง จำนวน ๑๓๙ ครัวเรือน และที่วัดบ้านตาเจา ต. โนนปูน อ. ไพรบึง จำนวน ๑๗๒ ครัวเรือน โดยมีนายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้า สนง.ปภ.จ.ศรีสะเกษ พร้อมนายอำเภอกันทรลักษ์ นายอำเภอไพรบึง และสมาชิกเหล่ากาชาดกิ่งอำเภอทั้ง ๒ อำเภอเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้