13 พฤศจิกายน 2563 ประเทศญี่ปุ่นจะลดภาษีและตั้งกองทุนหนุนเป้าลดคาร์บอนเป็นศูนย์

ที่มา: https://tna.mcot.net/world-583190

หนังสือพิมพ์นิกเคอิรายงานว่า รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนเสนอมาตรการจูงใจด้านภาษี และตั้งกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการลงทุนเขียวในช่วงที่รัฐบาลกำลังผลักดันเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ที่ประกาศไปเมื่อต้นเดือน ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนจะบรรจุมาตรการจูงใจและกองทุนไว้ในแผนภาษีฉบับปรับปรุงของปีหน้า และในงบเสริมของปีนี้ ที่จะสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๔ แรงจูงใจดังกล่าวจะมุ่งส่งเสริมการลงทุนกังหันลม แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรุ่นใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า และไฮบริด และเซมิคอนดักเตอร์ทั้งควบคุมแรงดันไฟฟ้าและประหยัดพลังงาน และยังอาจขยายไปยังหมวดหมู่อื่นๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ แผนการลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิการลดหย่อนภาษีจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล และจะมีเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อสภาในปีหน้า กองทุนวิจัยจะสนับสนุนงานวิจัยในสาขาเชื้อเพลิงไฮโดรเจน การกักเก็บพลังงาน การรีไซเคิลคาร์บอน และพลังงานลมนอกชายฝั่ง โดยมีเสนอให้ตั้งกองทุนวิจัยไว้ ๑ ล้านล้านเยน โดยเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณเสริม ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี โยชิฮิเดะ ซูงะ ของญี่ปุ่นได้ตั้งเป้าไว้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่า จะลดก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ภายในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ และให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นสังคมปลอดคาร์บอน เป็นการปรับจุดยืนครั้งสำคัญของประเทศญี่ปุ่นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ