13 ธันวาคม 2565 มช. จับมือเชลล์ต่อยอดใช้ขยะพลาสติก ทำแอสฟัลติกคอนกรีตเทถนน

ที่มา : มช.จับมือเชลล์ต่อยอดใช้ขยะพลาสติกทำแอสฟัลติกคอนกรีตเทถนน (thansettakij.com)

เชลล์ ลงนามเอ็มโอยูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือวิจัยการนำขยะพลาสติกผสมเป็น
แอสฟัลติกส์คอนกรีต สำหรับทำผิวถนน ลดขยะพลาสติกเหลือใช้ สู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

ที่ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ศ.ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มช.  และ   นายกมลพัทธ์พหลโยธิน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ Construction and Road ไทย ลาว  กัมพูชา และพม่า บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งสององค์กร ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อศึกษา   การนำขยะพลาสติก มาใช้เป็นส่วนผสมในแอสฟัลต์สำหรับงานทาง

ศ.ดร.นพ.พงษรักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มช. กล่าวว่า ความร่วมมือกับบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ในวันนี้ เริ่มจากทั้งสองหน่วยงานเห็นร่วมกัน ว่าขยะมูลฝอยเป็นเหตุที่สำคัญต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และมีผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งนับเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีเป้าประสงค์ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรโดยปราศจากของเสีย (zero waste) จึงได้ริเริ่มโครงการนำขยะพลาสติกที่ไม่สามารถ recycle ด้วยกระบวนการปกติ ซึ่งเดิมจำเป็นต้องกำจัดด้วยวิธีการเผาด้วยอุณหภูมิสูงเท่านั้น มาเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่อการก่อสร้างและซ่อมแซมโครงข่ายถนนในมหาวิทยาลัย กระบวนการดังกล่าวจึงสามารถลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีนัยสำคัญ

หลังจากที่เชลล์ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Shell Bitumen Fresh Air ในปี 2019 ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ โดยช่วยลดฝุ่นละออง และการปล่อยก๊าซต่าง ๆ และที่เกิดจากการผสมยางมะตอยในขั้นตอนการผลิต และระหว่างการปูผิวทางได้ประมาณ 40%

ความร่วมมือนี้ยังเป็นหนึ่งในเป้าประสงค์หลักของ Shell Group  ซึ่งยึดยุทธศาสตร์ Powering Progress เป็นสำคัญอัน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่

– Net-zero emissions ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2050 

– Powering lives เน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของทุกคนให้ดีขึ้น   

– Respecting nature ให้ความเคารพในธรรมชาติ มุ่งเน้นที่การปกป้องสิ่งแวดล้อม การลดและจัดการขยะและของเสีย รวมถึงการมีส่วนร่วมเชิงบวก ในการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ

– Generating shareholder value สร้างความแข็งแกร่งด้านการเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้ง 3 ข้อก่อนหน้า โดยเชลล์ได้ลงทุนในโครงการพลังงานคาร์บอนต่ำมากกว่าสามหมื่นล้านบาทในแต่ละปี  

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content