13 ธันวาคม 2562 ฟังเสียงสะท้อนจากชาวโฉลกหลำหลังได้ ‘บ้านปลาหลังใหญ่’ กลับสู่ท้องทะเล

ที่มา : https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/115465

ผลลัพธ์ 6 ปี ของการฟื้นชีวิตระบบนิเวศทางทะเลด้วย ‘ปะการังเทียมโครงสร้างเหล็ก’ เพื่อ ‘บ้านปลาหลังใหญ่’ ในเกาะพะงัน

ตลอด 6 ปีที่ผ่านมาผลพวงจากความพยายามในการป้องกันระบบนิเวศทางทะเลของชาวบ้านโฉลก หลำ และสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการสร้างปะการังเทียมจากโครงสร้างจำลองขาแท่นปิโตรเลียม ซึ่งเปรียบเสมือน ‘บ้านปลา’ อันเป็นแหล่งหลบภัยและอนุบาลสัตว์น้ำในทะเลให้มีความแข็งแรงและปลอดภัย ในพื้นที่ ‘อ่าวโฉลกหลำ’ เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น กลายเป็น ‘บ้านปลาหลังใหญ่’ ในเกาะพะงัน ฟื้นคืนสิ่งมีชีวิตและสัตว์ทะเลต่าง ๆ เพิ่มขึ้นในทุกปี ทั้งยังช่วยสร้างห่วงโซ่อาหาร คืนความสมดุลและความอุดมสมบูรณ์แก่ระบบนิเวศใต้ท้องทะเล ขณะเดียวกันในอนาคตผลการศึกษาและผลตอบรับจากชาวโฉลกหลำที่มีต่อโครงการนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญ ในการนำขาแท่นปิโตรเลียมที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาจัดวางเป็นปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยต่อไป