13 ธันวาคม 2562 ‘พหลฯ 34’ ร้อง ‘ภูเขาขยะ’ เตือนผิดทั้ง ‘ผู้ทิ้ง – เจ้าของที่ดิน’

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/bangkok/746271

“พหลฯ 34 แยก 11” ร้อง “ภูเขาขยะ” ทิ้งเกลื่อนริมข้างทาง ทำชาวบ้านสัญจรลำบาก เตือนทั้ง “ผู้ทิ้ง” และ “เจ้าของที่ดิน” มีความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

ปัญหาใหญ่ของคนในชุมชนหนีไม่พ้น “เรื่องของขยะ” ถูกนำไปทิ้งไว้ในที่ไม่พึงประสงค์ ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ทั้งไม่มีที่ทิ้งขยะ หรือที่ทิ้งขยะไม่เพียงพอ ทิ้งเป็นที่แล้วแต่ไม่มีคนมาเก็บ รวมถึงสถานที่ทิ้งขยะไม่เอื้ออำนวยต่อการทิ้งขยะชิ้นใหญ่ หรือแม้กระทั่งการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการจัดเก็บขยะของพื้นที่ จึงทำให้เกิดภาพริมถนนที่ไม่น่ามอง จากกองเล็กกลายเป็นกองใหญ่ เพราะขยะถูกปล่อยทิ้งมานาน ไม่ได้รับความสนใจจากผู้ใด

เบื้องต้น นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร ได้รีบจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของเอกชน เป็นที่ดินส่วนบุคคล ปล่อยรกร้างมานาน ไม่ได้ใช้ประโยชน์ มีผู้ลักลอบนำขยะมาทิ้งเป็นจำนวนมาก จึงได้ประสานกับทางเจ้าของที่ดิน เพื่อหาทางเร่งดำเนินการแก้ไขต่อไป แม้ กรุงเทพมหานคร จะพยายามรณรงค์เรื่องของวินัยการทิ้งขยะ แต่เหมือนจะยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม ตราบใดที่คนในพื้นที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือ และมีพฤจิกรรมทิ้งขยะไม่เป็นที่ ซึ่งถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบบ้านเมือง ลักลอบทิ้งขยะ โดยทั้ง “ผู้ทิ้งขยะ” และ “เจ้าของที่ดิน” มีความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใด (2) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดไว้ มาตรา 32 ห้ามมิให้ผู้ใด (2) ปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ มาตรา 54 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา31 มาตรา32 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท