13 ตุลาคม 2565 “กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี” จัดงาน “Sustainability Day 2022” ตอกย้ำทิศทาง มุ่งสู่องค์กรไร้คาร์บอน

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/pr-news/news/prnews/1031810

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืน
โดยจัดงาน “Sustainability Day 2022” ตอกย้ำทิศทางการมุ่งสู่การเป็นองค์กรไร้คาร์บอน

โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)
ในอีก 28 ปีข้างหน้า หรือปี 2050 ซึ่งในปีนี้ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้นำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลก ระดับ Silver Class จากบริษัท S&P Global
ใน The Sustainability Yearbook 2022