13 ตุลาคม 2563 พระเมตตา “ในหลวงร.9” แก้น้ำท่วมกรุง พื้นที่ข้างเคียงรับประโยชน์ถ้วนหน้า

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/bangkok/800791

นานัปการที่พสกนิกรชาวไทยได้รับพระเมตตาจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาทุกข์ร้อนของราษฎรและพยายามหาหนทาง  วิธีการแก้ไขเพื่อให้ความเดือดร้อนคลี่คลายไม่ใช่เพียงเฉพาะหน้า  แต่เป้าหมายคือคลายเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กรุงเทพมหานคร  พื้นที่เมืองหลวงก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบปัญหาหลายด้าน  โดยเฉพาะปัจจัยจากการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วของความเป็นเมือง ส่งผลให้การเกิดและไหลเข้ามาสู่เมืองมากขึ้น  การผุดขึ้นของที่อยู่อาศัยจำนวนมากทั้งบ้าน คอนโดฯ อพาร์ตเมนต์ ขึ้นมารองรับจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  การเกิดขึ้นของที่อยู่เหล่านี้สร้างปัญหาชัดเจนอย่างหนึ่งคือทับพื้นที่ทางน้ำไหล  หรือพื้นที่เดิมที่เคยเป็นคลอง  ผลลัพธ์คือ กรุงเทพมหานคร ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังแทบทุกครั้งที่ฝนตกหนัก ไม่รวมถึงสภาพพื้นที่โดยทั่วไปที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ  มีความเสี่ยงน้ำท่วมสูงอยู่แล้ว  ปัญหาข้างต้น คือที่มาของหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำคัญที่สร้างประโยชน์ บรรเทาความเดือดร้อนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในชื่อ “โครงการแก้มลิง” ตัวอย่าง โครงการแก้มลิงที่มาจากโครงการพระราชดำริ  ได้แก่  “โครงการแก้มลิงบึงหนองบอน” “โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย” “โครงการพระราชดําริคันกั้นน้ำด้านตะวันออก”

อย่างไรก็ตาม นอกจากปัญหาน้ำท่วม  “น้ำเสีย” เป็นสิ่งที่มักมาคู่กับความเป็นเมือง  และเป็นที่มาของการแก้ปัญหาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำคัญอีกโครงการหนึ่ง นั่นคือ “โครงการบำบัดน้ำเสีย” ได้แก่ “โครงการบำบัดน้ำเสียบึงมักกะสัน” “โครงการบำบัดน้ำเสียบึงพระราม 9 “

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เผยว่า ด้วยพระปรีชาสามารถที่ทรงเห็นว่ากรุงเทพฯ มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วประกอบกับเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ  เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมได้ง่าย จึงจำเป็นต้องมีพื้นที่รับน้ำ หรือกักเก็บน้ำฝนชั่วคราว  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่มีต่อพสกนิกร มาถึงตอนนี้จะเห็นว่าโครงการต่างๆ ไม่เพียงเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำเสีย แต่ยังสร้างประโยชน์หลายอย่างทั้งช่วยเก็บกักน้ำช่วงฤดูฝน บำบัดน้ำเสียเป็นน้ำใช้  บางแห่งยังสามารถต่อยอดการพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อการพักผ่อน เล่นกีฬาได้อีกด้วย แม้โครงการดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากปัญหาในเมืองหลวง แต่หลายโครงการไม่เพียงผู้คนในเมืองที่ได้รับประโยชน์ แต่ยังเชื่อมโยงไปถึงบริเวณใกล้เคียงอย่างพื้นที่ปริมณฑลที่อยู่ติดกัน ซึ่งในจำนวนนี้อาจหมายถึงการช่วยลดปัญหาที่จะกระทบไปยังระดับภูมิภาคอื่นๆ ด้วย