13 ตุลาคม 2563 กังขา! ขุดลอกร่องน้ำอ่าวกันตังกระทบหญ้าทะเลตาย 1,000 ไร่

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/297301

ชาวบ้านเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง และเครือข่ายประมงพื้นบ้าน สำรวจแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวทุ่งจีน อ.กันตัง จ.ตรัง พบใบเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เริ่มเน่าตายเป็นบริเวณกว้าง เนื่องจากน้ำทะเลมีลักษณะเป็นตะกอนขุ่น

ชาวบ้านอ้างว่า สาเหตุเกิดจากกรมเจ้าท่า ทำการขุดลอกร่องน้ำ บริเวณอ่าวกันตัง แล้วนำตะกอนดินไปทิ้งใกล้กับแหล่งหญ้าทะเล เมื่อเกิดพายุทำให้คลื่นพัดตะกอนดินทับถมหญ้าทะเล กระทบต่อแหล่งอาหารของพะยูน อาจทำให้พะยูนในเกาะที่มีอยู่ประมาณ 180 ตัว อพยพไปและอาจสูญพันธุ์ในอนาคต

สอดคล้องกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จ.ตรัง ที่สำรวจติดตามประเมินสถานภาพพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ระหว่างวันที่ 5 -7 ต.ค.ที่ผ่านมา พบร่องรอยพะยูนเข้ามาหากินน้อยลง และบางหาดไม่พบร่องรอย จากเดิมที่เคยพบจำนวนมาก สันนิษฐานว่า อาจเกิดจากการที่นำตะกอนดิน ไปทิ้งในทะเล

ทั้งนี้ ชาวบ้านเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง เตรียมเข้ายื่นหนังสือต่อนายอำเภอกันตัง กรมเจ้าท่า และสำนักงานเทศบาล เพื่อเรียกร้องให้ยุติโครงการขุดลอกแม่น้ำตรัง และนำดินโคลนมาทิ้งในทะเล หลังพบว่าหญ้าทะเลเสียหาย ตายกว่า 1,000 ไร่ บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะลิบง ซึ่งคิดเป็น 50% ของปริมาณหญ้าทะเลทั้งหมดบนเกาะ โดยจะยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตรังด้วย เพื่อร้องเรียนให้มาตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น