13 กุมภาพันธ์ 2565 พบสัตว์ทะเลตายเกลื่อนหลังได้รับผลกระทบน้ำมันรั่ว ระลอก 2

ที่มา : https://mgronline.com/onlinesection/detail/9650000014637

ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศน์ทางทะเล และรองคณบดี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ระบุข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Thon Thamrongnawasawat” โดยระบุว่า “เช้านี้ที่หาดแม่รำพึง บางแห่งมีน้ำมันจางๆ เข้ามากับคลื่น ขุดทรายบางจุดยังเจอฟิล์มน้ำมันซึมออกมาจากใต้ทราย

คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ทำงานร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลฯ จัดทำสถานีเรียงรายตามชายหาดหลายกิโลเมตร เราใช้โดรนตรวจสอบ before & after เพื่อกำหนดจุดเก็บตัวอย่างและแบ่งพื้นที่ได้รับผลกระทบออกเป็นเขตๆ ผมเคยอธิบายเรื่องการแบ่งพื้นที่ผลกระทบเป็น 4 บริเวณ ลองย้อนไปอ่านได้ (แดงเข้ม แดง ส้ม เหลือง)

เมื่อน้ำมันเข้ามา บางส่วนจมลงไปใต้ทรายในบริเวณที่หอยเสียบอาศัย หอยเสียบเป็น Bio-marker สัตว์ที่เป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ น้ำมันส่งผลต่อหอยเสียบได้ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การเก็บตัวอย่างทำตอนน้ำลงต่ำสุด วางไลน์ตั้งฉากกับหาด ขุดหลุมเก็บตัวอย่างไล่ตามไลน์ไปทีละจุด ระหว่างนั้นก็เก็บข้อมูลอื่นๆ เช่น TPH (ปิโตรเลี่ยมไฮโดรคาร์บอน) ช่วงที่ผ่านมา น้ำลงต่ำกลางคืน บางคืนทำงานกันถึงตีสี่ 

เรานำตัวอย่างมาวิเคราะห์ แยกสัดส่วนหอยเป็น/หอยตาย เพื่อดูผลกระทบแบบเฉียบพลัน ภาพที่เห็นคือตัวอย่างจากจุดแดงเข้ม น้ำมันเข้าเยอะ หอยเสียบคลุกน้ำมัน บางส่วนตายทันที ปากอ้าตั้งแต่ตอนเก็บ บางส่วนยังรอดอยู่ การเก็บจึงต้องทำหลายครั้ง เพื่อดูว่าเมื่อเวลาผ่านไป หอยตายเพิ่มขึ้นบ้างไหม ยังต้องทำในแต่ละเขตให้ครบถ้วน เพื่อดูว่าผลกระทบต่างกันอย่างไร งานต้องเร็วและต่อเนื่อง เพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นผลมาจากน้ำมัน มิใช่อีกหลายเดือนให้หลังค่อยมาทำ อาจมีข้อสงสัย

หนนี้เรามีข้อมูล Before ก่อนน้ำมันเข้าหาดจึงบอกได้ชัดเจน ยังมีการวิเคราะห์อีกหลายแบบ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง TPH (น้ำมัน) กับอัตราตายของหอยเสียบ สัดส่วนของลูกหอยที่ตาย เมื่อเทียบกับหอยเต็มวัย ฯลฯ เมื่อน้ำมันยังไม่หมด แถมมีระลอกสอง ผลกระทบก็ต่อเนื่อง งานก็ยิ่งเพิ่มขึ้นยาวต่อไป นั่นเฉพาะแค่หอยเสียบ ยังมีปูทหาร มีจั๊กจั่นทะเล หนอนทะเล ฯลฯ ที่เป็น Bio-marker ของหาดทราย แค่ตอนนี้ ตัวอย่างก็เต็มตู้แช่ อาจารย์/นิสิตทำงานกันจนดึกดื่น เพื่อหาข้อมูลขั้นต้นออกมาให้ได้

เป็นงานที่น่าเศร้า ไม่มีใครอยากเห็นหอยตายปูตายเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้น ยิ่งไม่เข้าใจว่าทำไมถึงรั่วซ้ำอีกครั้ง หอยปูจะโดนซ้ำเติมแค่ไหน แต่ทุกคนพยายามครับ เพราะทราบดีว่าเมื่อส่งไปรวมกับข้อมูลของกรมทะเล จะมีความสำคัญในการฟื้นฟูเยียวยาระบบนิเวศ