13 กุมภาพันธ์ 2564 เร่งลาดตระเวนผลักดันช้างป่า ป้องกันทำลายผลผลิตการเกษตรชาวบ้าน

ที่มา : https://www.nationtv.tv/main/content/378815854?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region

ที่ตำบลบ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 4 (ลำปลายมาศ) นำไฟฉายส่องสว่าง รวมถึงประทัดและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการผลักดันช้าง ไปมอบให้กับเครือข่ายอนุรักษ์ช้างป่าอำเภอเสิงสาง พร้อมกับประสานกำลังร่วมกันในการออกลาดตระเวนผลักดันช้างป่าในพื้นที่ระหว่างเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน และพื้นที่ทำกินของชาวบ้านในท้องที่ หลังจากที่ในช่วงนี้พบว่ามีโขลงช้างป่าออกมาเหยียบย่ำผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านได้รับความเสียหายจำนวนมากเนื่องจากเป็นช่วงฤดูแล้ง ซึ่งเป็นช่วงที่ช้างป่าจะออกมาหากินผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านเพราะสภาพอาหารภายในป่าค่อนข้างขาดแคลนเพราะเป็นช่วงหน้าแล้ง โดยทางชาวบ้านและเจ้าหน้าที่รวมถึงเครือข่ายอนุรักษ์ช้างป่า ต้องประสานกำลังร่วมกัน ผลัดเปลี่ยนเวรยามเพื่อเฝ้าระวังและผลักดันช้างให้กลับคืนสู่ป่ากันตลอดทั้งคืน เพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตของชาวบ้านได้รับความเสียหาย และไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างเกิดขึ้น ซึ่งทางชาวบ้านในพื้นที่ก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี รวมถึงได้มีการศึกษาวิธีการผลักดันช้างที่ถูกต้องและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ ที่ให้คำแนะนำมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด