13 กุมภาพันธ์ 2563 PM2.5 ยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง หลังพบไฟป่าเป็นจำนวนมากในหลายพื้นที่แม่ฮ่องสอน

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/132512

กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต. จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 69 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ซึ่งค่ามลพิษดังกล่าว ได้เริ่มสูงเกินค่ามาตรฐานมาตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. 63 เป็นต้นมา

ข้อแนะนำด้านสุขภาพ ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และควรไปพบแพทย์เพื่อรักษาอาการ

นายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน ทางอำเภอได้ขอความร่วมมือให้กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับราษฎรกวาดเก็บใบไม้ เพื่อลดเชื้อเพลิง และมลพิษ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่บลูสกายโซน ในรัศมี 10 กม. จากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ตามนโยบายของนายสุวพงศ์ กิติภัตย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการลดหมอกควันและมลพิษทางอากาศ ตามแผนจังหวัด อ. เมืองแม่ฮ่องสอน โดยราษฎรสามารถเก็บใบไม้ และอัดเป็นก้อนได้จำนวน 2,000 กก. หรือ 2 ตัน จำหน่ายให้กับบริษัทเอกชนที่คอยรับซื้อ คิดเป็นรายได้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม 4,000 บาท โดยโครงการดังกล่าวพบว่า ราษฎรให้ความร่วมมือเร่งจัดเก็บเศษใบไม้แห้งในป่าบริเวณรอบๆ หมู่บ้าน ทำให้สามารถลดปริมาณเชื้อเพลิงสะสมในป่าได้เป็นจำนวนมาก

จากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายโดย สทอภ. (GISTDA) จากดาวเทียมระบบ VIIRS, Modis และข้อมูลลม วันที่ 12 ก.พ. 63 พบว่า ภาพรวมระดับ 9 จังหวัดภาคเหนือ พบจุดความร้อนทั้ง 9 จังหวัด รวม 351 จุด เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 67 จุด โดยพบจุดความร้อนพบมากในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนฯ และพื้นที่เขค สปก. โดยพบมากที่ จ. แม่ฮ่องสอน 84 จุด ตาก 73 จุด และลำปาง 55 จุด ตามลำดับ