13 กุมภาพันธ์ 2563 กทม. อากาศดีหลายพื้นที่ ขึ้นแถบสีเขียว-สีฟ้า

ที่มา: https://www.innnews.co.th/social/news_597783/

ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานคร สรุปผลการตรวจวัด PM2.5 เวลา 05.00-07.00 น. ตรวจวัดได้ 19 – 45 มคก./ลบ.ม. ค่าเฉลี่ย 30 มคก./ลบ.ม.

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ค่า PM2.5 มีแนวโน้มลดลง และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีที่มีการตรวจวัด ดัชนีคุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี – ดีมาก  สำหรับผู้อยู่ในพื้นที่คุณภาพอากาศดีมาก – ดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้ง และการท่องเที่ยวได้ตามปกติ ส่วนผู้อยู่ในพื้นที่คุณภาพอากาศปานกลาง ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ทั้งนี้ กทม. ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตดำเนินมาตรการต่างๆ อาทิ การฉีดล้างถนน ต้นไม้ ป้ายรถเมล์ ฯลฯ และฉีดพ่นละอองน้ำอย่างต่อเนื่องทุกวัน เพื่อลดฝุ่นละอองสะสมในอากาศ การลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลป้องกันตนเองจากฝุ่น PM2.5 และไวรัสโคโรนา พร้อมแจกหน้ากากอนามัย ประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งแจ้ง การตั้งจุดตรวจรถบรรทุกให้มีสิ่งปกคลุม ป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายบนถนน รวมถึงการจับมือกับสถานประกอบการ และเขตก่อสร้าง ในการปิดผ้าใบปกคลุมบริเวณที่ก่อสร้าง การฉีดล้างบริเวณที่ก่อสร้าง และการฉีดล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากบริเวณที่ก่อสร้าง