13 กรกฎาคม 2565 ปัญหายึดที่ดิน ส.ป.ก.ชาวบ้าน เตรียมทำเหมืองทอง

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/582153

ปัญหาการยึดที่ดิน ส.ป.ก. ของชาวบ้านใน 2 ตำบล จ.สระบุรี จำนวน 65,000 ไร่ ที่อยู่ในเขตอาชญาบัตรเหมืองทอง ซึ่งทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนจากการถูกถอนหลักทรัพย์ออกจาก ธกส. ด้วยข้อหาพื้นที่ ส.ป.ก. รุกเขตป่าไม้ถาวร ชาวบ้านทั้ง 2 ตำบลได้รับการปฏิรูปกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ส.ป.ก. โดยชอบมาแล้ว ตามพระราชกฤษฎีกาพุทธศักราช 2520 ซึ่งได้กำหนดเขตท้องที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอำเภอ และในปี 2525 ได้มีการเพิกถอนป่าไม้ไปแล้ว รวมถึงมีกฎหมาย ส.ป.ก. พ.ศ. 2518 มาตรา 26 วงเล็บ 4 ซึ่งระบุว่า ถ้าท้องที่ใดได้ออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.ให้กับประชาชนแล้วจะมีผลเป็นการเพิกถอนป่าไม้โดยชอบด้วยกฎหมาย ส.ป.ก. ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านได้ยืนยันการคัดค้านสิ่งที่กรมป่าไม้ได้ทำประชาคม โดยระบุว่าประชาคมครั้งนั้นไม่ได้แจ้งให้ประชาชนได้ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมด ปัญหาเหมืองแร่ทองคำไม่ได้ประทุแค่ในพื้นที่ 2 ตำบลของ จ.สระบุรี เท่านั้น หากแต่ยังขยายครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดด้วยกัน ทั้งพิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร สระบุรี และลพบุรี รวมเขตพื้นที่เมืองแร่มากกว่า 1,000,000 ไร่ ไม่นับรวมที่เพิ่งอนุมัติไปใหม่ซึ่งล่าสุดคือการจัดทำเหมือนโปรแตส ซึ่งชาวบ้านบอกว่าโดนไล่ที่ในลักษณะเดียวกัน