13 กรกฎาคม 2564 หมีหิวโซคุ้ยถังขยะ

ที่มา: https://news.ch7.com/detail/499614

รัฐอะแลสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา มีหมีดำออกมาหาอาหารกิน โดยเข้าไปคุ้ยถังขยะในหมู่บ้าน ซึ่งคาดว่า ในป่าคงมีอาหารน้อยลง และช่วงนี้ยังไม่ถึงฤดูหาปลา เนื่องจากปลายังไม่โต โดยที่เมืองนี้มีพลเมืองประมาณ 350,000 คน และมีหมีดำอยู่ประมาณ 350 ตัว