13 กรกฎาคม 2563 หลุมขุดค้นไดโนเสาร์อยู่ในพื้นที่เอกชน

ที่มา:

https://www.mcot.net/viewtna/5f0bce78e3f8e40aef45d857

นายสมพร พิมมะสอน ผู้ใหญ่บ้านบ้านขาม หมู่ ๕ ต. สวนหม่อน อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแก่นเคลื่อนไหวในนามราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า  ซึ่งกรมป่าไม้จัดตั้งให้ช่วยกันดูแลปกปักรักษาผืนป่าตำบลละ ๕๐ คน โดยหลุมขุดค้นซากไดโนเสาร์แห่งนี้อยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. รอยต่อสวนป่ามัญจาคีรี  และเคยเป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติโคกหลวง ซึ่งเนื้อที่ที่นักธรณีวิทยาสำรวจไว้มีประมาณ ๔๒ ไร่ และมีการขุดค้นซากฟอสซิลระหว่างปี ๒๕๕๐ -๒๕๕๔ ก่อนพบซากไดโนเสาร์ ๓ ชนิด ได้แก่ ชนิดกินพืชขนาดใหญ่ “ซอโรพอด” ชนิดกินพืชขนาดเล็ก “ซิตตะโกซอรัส” รวมถึงไดโนเสาร์กินเนื้อ “เทโรพอด” ในยุคครีเทเชียสตอนต้น ราว ๑๐๐ ล้านปี และบริเวณโดยรอบพบหอยกาบคู่โบราณและไม้กลายเป็นหินจำนวนมากสำหรับที่ ส.ป.ก. ครอบครองโดยนายคำหล้า-นางแน่น พรมรินทร์ กลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ากังวลว่า จะสร้างความเสียหายให้มรดกทางธรณีวิทยาของชาติและของโลก เพราะพบร่องรอยคนลักลอบเข้ามาทุบและกะเทาะกระดูกไดโนเสาร์ในหลุมขุดค้น พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าที่ ส.ป.ก. ของครอบครัวพรมรินทร์และเครือญาติ ๓๐๐ ไร่ได้มาถูกต้องหรือไม่ เพราะแม้แต่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ระดับหัวหน้าส่วนก็มีคำถามเช่นกัน ตัวแทนราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า อ. มัญจาคีรี พาทีมข่าวลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้รับข่าวดีจากปากนางแน่น เจ้าของพื้นที่เป็นครั้งแรกว่า พร้อมคืนพื้นที่ ๔๒ ไร่ ให้ทางการ เพื่อนำไปพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต