13 กรกฎาคม 2563 รุมติงเมียนมาให้เพาะเลี้ยงสัตว์หายาก

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/1887908

กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า รวมถึงกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ออกแถลงการณ์แสดงความวิตกกังวลกรณีรัฐบาลเมียนมาอนุญาตให้สวนสัตว์เอกชนหลายแห่งในประเทศเพาะเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์หายากเพื่อการค้าจำนวน ๙๐ สายพันธุ์ รวมถึงกว่า ๒๐ สายพันธุ์ ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองใกล้สูญพันธุ์ อาทิ เสือโคร่ง ตัวนิ่ม ช้าง รวมถึงโลมาอิรวดี และจระเข้พันธุ์สยาม ซึ่งปัจจุบันประเทศเมียนมาอนุญาตเพาะพันธุ์เพื่อค้าเนื้อและหนังได้แล้วแถลงการณ์จากกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ดังกล่าวชี้ว่า การอนุญาตเพาะพันธุ์สัตว์ป่าหายาก ยิ่งกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายสัตว์เหล่านั้นอย่างเสรี อีกทั้งประเทศเมียนมายังขาดศักยภาพในกระบวนการบังคับใช้กฎระเบียบข้อบังคับอย่างรัดกุม ทั้งยังเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใหม่ๆ จากสัตว์สู่คน รวมถึงก่อให้เกิดการฟอกเงินจากธุรกิจเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น ขณะที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ ศูนย์กลางการค้าสัตว์ป่าหายากของโลก และสินค้าส่วนใหญ่ถูกส่งขายอย่างผิดกฎหมายไปประเทศจีน โดยมูลค่าการซื้อขายสัตว์ป่าหายากแต่ละปีมากกว่า ๒๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา