13 กรกฎาคม 2563 กรมเจ้าท่าสิงห์บุรี ขุดลอกทรายแม่น้ำเจ้าพระยาป้องกันน้ำท่วม

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200713092731359

แม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่าน จ. สิงห์บุรี มีบางช่วงที่แม่น้ำมีความแคบ กว้างไม่เกิน ๑๐๐ ม. โดยเฉพาะบริเวณเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ในฤดูแล้งร้อยละ ๗๐ เป็นพื้นทราย ส่วนที่เหลือเป็นแม่น้ำที่มีความกว้างประมาณ ๕๐ – ๖๐ ม. โดยพื้นที่ที่เป็นทรายถูกปล่อยไว้ให้เป็นที่รกร้าง ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงปีที่ผ่านมา รัฐบาลอนุมัติงบประมาณส่วนหนึ่ง มอบหมายให้กรมเจ้าท่าจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการขุดลอกนำดินทรายที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ขึ้นมาถมไว้ชิดกับผนังเขื่อน ทำให้แม่น้ำเจ้าพระยามีความกว้างขึ้น สามารถระบายน้ำได้ดีขึ้น ส่วนดินทรายที่ขุดขึ้นมานั้น ก็นำมาปรับเป็นผนังกั้นน้ำ ถมไว้ด้านนอกของเขื่อนกั้นน้ำ มีความสูงกว่า ๑๐ ม. กว้างประมาณ ๓๐ ม ระยะทางยาวประมาณ ๑ กม. เพื่อป้องกันน้ำท่วม 

นายถาวร มั่นคง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองสิงห์บุรีกล่าวว่า โครงการดังกล่าวกรมเจ้าท่าเป็นผู้ดำเนินการ กำหนดการให้แล้วเสร็จก่อนฤดูน้ำหลากในเดือน ก.ย. นี้ ภายหลังการดำเนินการแล้วเสร็จ กรมเจ้าท่าก็จะส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวให้แก่ทางเทศบาลเมืองสิงห์บุรีเป็นผู้ดูแล ซึ่งทางเทศบาลกำหนดแผนดำเนินการไว้ว่า ในปีนี้จะยังคงรอดูสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก่อน ว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่ขุดขึ้นมาถมไว้หรือไม่ เช่น น้ำไหลเซาะ พื้นที่พังทลายไปหรือไม่ หากไม่มีผลกระทบใดๆ ในปีถัดไปเทศบาลก็จะดำเนินการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ให้เป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย หรืออาจจะปรับปรุงเป็นสถานที่ที่จัดกิจกรรมของ จ. สิงห์บุรีได้ในโอกาสต่อไป