12 เมษายน 2567 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย แท็กทีม กรมโลกร้อน เปิดอบรมการจัดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัล

การอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัล 14 - 15 พฤษภาคม

ที่มา: https://mgronline.com/qol/detail/9670000031192

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TEI ตอกย้ำการเป็นองค์กรชั้นนำด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงรุก สู่การปฏิบัติร่วมกับภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม จับมือ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (DCCE) เตรียมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัล 14 – 15 พฤษภาคมนี้ ณ โรงแรมดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน และระบบออนไลน์ Zoom

ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในเสาหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศที่สามารถเพิ่มมูลค่า GDP และนำมาซึ่งรายได้เข้าประเทศจำนวนมาก พร้อมทั้งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งจังหวัดน่านซึ่งจัดว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เลือกให้จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัล โดยผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก และผู้สนใจจะได้รับความรู้ อาทิ โอกาสจากการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัล การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการท่องเที่ยว และการระดมความคิดเห็นและการฝึกปฏิบัติการท่องเที่ยวคาร์บอนนิวทรัลที่จังหวัดน่าน

สำหรับการจัดการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัล (Carbon Neutral Tourism) คือ การท่องเที่ยวที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ – เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ของภาครัฐ ที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อลดผลกระทบจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าวจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจของประเทศ และภาพลักษณ์ของประเทศ ใน 6 ด้าน คือ 1) ด้านการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 2) ด้านการสร้างการรับรู้และตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3) ด้านการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 4) ด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการสร้างภาพลักษณ์ 5) ด้านการสร้างโอกาสและการต่อยอดให้กับผู้ประกอบการและชุมชน และ 6) ด้านการดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content