12 เมษายน 2565 ทั่วโลกเผชิญปัญหามลพิษทางอากาศ เอเชียหนักสุด

ที่มา:

https://www.tnnthailand.com/news/earth/110732/

ผลการศึกษาที่เผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้โดยบริษัท ไอคิวแอร์ (IQAir) บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีคุณภาพอากาศในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่า ประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ ได้รับผลกระทบจากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงสุดโดยวัดจากจำนวนประชากร ซึ่งฝุ่นชนิดนี้มีอนุภาคขนาดเล็กสามารถแทรกซึมเข้าสู่ปอดของมนุษย์ และเข้าสู่กระแสเลือดได้โดยตรง ข้อมูลจากเครือข่ายทั่วโลกพบว่า ประเทศบังกลาเทศมีมลพิษทางอากาศในระดับที่เป็นอันตรายมากที่สุด รองลงมาคือ สาธารณรัฐชาด ปากีสถาน ทาจิกิสถาน และอินเดีย สำหรับประเทศที่มีอากาศบริสุทธิ์ คือ ประเทศที่อยู่ในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ หากสามารถลดค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็กลงครึ่งหนึ่ง จะป้องกันการเสียชีวิตของประชากรโลกได้หลายล้านคนต่อปี