12 เมษายน 2563 นักวิทย์ พบป่าโบราณใต้น้ำ หวังจุดการค้นพบการแพทย์-ไบโอเทค

ที่มา : https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/123358

นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างจากป่าสนไซเพรสที่ถูกฝังอยู่ใต้ตะกอนนอกชายฝั่งรัฐแอละบามากว่า 6 หมื่นปี โดยหวังว่าสารประกอบบางอย่างที่ถูกรักษาไว้อาจช่วยบุกเบิกการวิจัยทางการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพใหม่ๆ ได้

ในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือ NOAA ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นและมหาวิทยาลัยยูทาห์ได้ดำลงใต้ทะเลลึกเกือบ 20 เมตร ไปยังพื้นทะเลจุดที่สำรวจพบป่าโบราณนี้  ซึ่งชิ้นส่วนต้นไม้ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีใต้ตะกอนดินที่ช่วยป้องกันการย่อยสลายตามกาลเวลา

เว็บไซต์สำนักงานสำรวจและวิจัยมหาสมุทรของ NOAA ระบุว่า นักวิทยาศาสตร์กำลังให้ความสนใจไปที่เพรียงเรือกินไม้  ซึ่งเป็นสัตว์จำพวกหอยกาบคู่ชนิดหนึ่ง พบได้ในทะเลทุกที่ที่มีไม้

แต่เพรียงเรือกินไม้ที่พบในป่าโบราณนี้มีแบคทีเรียกว่า 100 สายพันธุ์ ซึ่งหลายสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ ขณะที่บางสายพันธุ์ก็เริ่มมีการวิจัยเพื่อศึกษาคุณสมบัติที่อาจนำมาพัฒนาเป็นยาชนิดใหม่ๆ แล้ว

ทั้งนี้ นักวิจัยจะวิเคราะห์ตัวอย่างที่เก็บได้เพื่อหาสารประกอบและเอนไซม์ที่อาจนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสิ่งต่างๆ ตั้งแต่กระดาษ ไปจนถึงเชื้อเพลิงทดแทน