12 สิงหาคม 2565 จนท.ประมง พบโลมาสีชมพู-สีดำ สัญญาณบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ทะเลไทย

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7208784

เจ้าหน้าที่ประมงปัตตานี ตรวจพบฝูงปลาโลมาสีชมพู และสีดำชนิดโลมาหลังโหนกหลังออกตรวจบริเวณปากร่องน้ำปัตตานี แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของทะเลปัตตานี ปัจจุบันโลมาหลังโหนกหรืออีกชื่อเรียกว่า โลมาขาวเทา โลมาเผือก หรือ โลมาสีชมพู (Chinese white dolphin, Pacific humpback dolphin, Indo-Pacific humpbacked dolphin) เป็นโลมาชนิดหนึ่งในวงศ์โลมามหาสมุทร อยู่ในสถานะอนุรักษ์ ประเภทมีความเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ (NT) จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 สำหรับสีชมพูของโลมานั้น เกิดจากเมื่อโลมามีอายุมาก จะมีสีสว่างขึ้น จนถึงเป็นสีชมพู ซึ่งสีชมพูนี้ไม่ได้มาจากเซลล์เม็ดสี แต่มาจากสีของหลอดเลือดที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะที่อุณหภูมิของร่างกายสูงเกินไป การพบเห็นโลมาสีชมพู ยังบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยได้อีกด้วย